facebook pixel
Ponad 17000+ szablonów za 9,5 USD pobierz teraz

Warunki i zasady

Regulamin

 

Dziękujemy za wybór Elegantflyer.

Ta witryna jest obsługiwana przez firmę Goodocs Team Ltd, 3021, Cypr, Limassol, Pavlou Nirvana & Aipesias, 4 Alpha Tower, 1. piętro, Mieszkanie/Biuro 11 („Spółka”, „My”, „Nasza”).

Elegantflyer to witryna oferująca szeroki wybór szablonów ulotek, broszur i innych treści (dalej nazywane „elementami”) za darmo lub w ramach subskrypcji.

Gdy mówimy „my”, „nasza”, odnosi się to do Elegantflyer jako właściciela witryny i wszystkich opublikowanych na niej treści.

Tworząc konto w Elegantflyer i akceptując ten regulamin, zawierasz umowę z Elegantflyer. Prosimy o zapoznanie się i zrozumienie tego regulaminu. Jeśli nie akceptujesz tego regulaminu, prosimy o niekorzystanie z witryny Elegantflyer i niekupowanie żadnych elementów, subskrypcji ani usług związanych z nią.

Elementy na Elegantflyer są własnością Elegantflyer, jej licencjodawców lub autorów. Są udostępniane tobie na podstawie warunków licencji plików (LINK).

Zasady subskrypcji

Kiedy dokonujesz zakupu subskrypcji (miesięcznej lub rocznej), uzyskujesz nieograniczony dostęp do kolekcji, który musi być używany zgodnie z warunkami licencji plików (LINK).

Tylko prawdziwe osoby, korzystające ze swoich prawdziwych danych, mogą subskrybować Elegantflyer.

Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby stać się subskrybentem.

Obiecujesz, że podane przez ciebie informacje są prawdziwe, dokładne i kompleksowe, oraz że będziesz aktualizować swoje dane konta (w tym aktualny adres e-mail). Twoja subskrypcja nie jest przenoszalna. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z Elegantflyer, które ma miejsce w związku z twoją nazwą użytkownika i hasłem, dlatego zachowaj swoje hasło w tajemnicy i nie pozwalaj innym osobom korzystać z twojej nazwy użytkownika ani hasła. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieuprawnione użycie swojego hasła lub naruszenie zabezpieczeń, musisz natychmiast nas o tym poinformować.

Gdy pobierasz element jako subskrybent, otrzymasz licencję od nas na korzystanie z tego elementu. Pobierając element, nie nabywasz faktycznej własności samego elementu, tylko licencję na korzystanie z tego elementu. Elementy podlegają określonym warunkom użytkowania, które są określone w licencji plików (LINK).

 

Płatność za subskrypcję

Nasz proces zamawiania jest prowadzony przez naszego sprzedawcę internetowego Paddle.com. Paddle.com jest Miejskim Handlowcem we wszystkich naszych zamówieniach. Paddle udziela odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące obsługi klienta i obsługuje zwroty.

Możesz płacić za subskrypcję za pośrednictwem PayPal, karty kredytowej lub innych określonych metod płatności. W zależności od wybranej metody płatności może być wymagane uiszczenie opłaty manipulacyjnej.

Zwróć uwagę, że wszystkie nasze subskrypcje mają funkcję automatycznego odnowienia. Oznacza to, że po upływie terminu subskrypcji zostanie ona automatycznie odnowiona. Aby wyłączyć automatyczne odnowienie subskrypcji, musisz skontaktować się z naszym wsparciem i podać swoje informacje (numer identyfikacyjny sprzedaży i numer identyfikacyjny zamówienia).

Jesteś odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z przeliczeniem waluty dotyczącej twojej subskrypcji Elegantflyer. Przeliczenie waluty wykonuje twoja instytucja finansowa i może naliczyć dodatkowe opłaty (nie mamy wpływu ani na kursy wymiany ani na opłaty twojej instytucji finansowej).

Oznacza to, że przy subskrybowaniu Elegantflyer możesz ponieść dodatkowe koszty, na które nie mamy wpływu.

Kiedy subskrybujesz Elegantflyer, robisz to na następujących warunkach:

    1. zobowiązujesz się do zrozumienia, co możesz i czego nie możesz robić z pobranymi elementami zgodnie z licencją plików;
    2. po pobraniu elementu nabywasz licencję nieekskluzywną do korzystania z tego elementu zgodnie z warunkami określonymi w licencji plików (nieekskluzywna oznacza, że inni mogą również licencjonować ten sam element); oraz
    3. nie nabywasz żadnych praw własności do pobranego elementu.

Ważne jest, abyś zrozumiał warunki, na których dokonujesz zakupu. Prosimy poświęć czas na dokładne przeczytanie tej sekcji.

Końcowe ceny i opłaty zawierają wszelkie podatki transakcyjne, które mogą mieć zastosowanie (takie jak VAT). Jesteś odpowiedzialny za zapłacenie wszystkich innych opłat i podatków związanych z korzystaniem z Elegantflyer, gdziekolwiek zostały nałożone.

 

Zwroty i anulowania

Nasz proces zamawiania jest prowadzony przez naszego sprzedawcę internetowego Paddle.com. Paddle.com jest Miejskim Handlowcem we wszystkich naszych zamówieniach. Paddle udziela odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące obsługi klienta i obsługuje zwroty.

Wszystkie produkty z Elegantflyer mają całkowicie ekskluzywny design i zostały stworzone, aby oszczędzić czas jako niedroga alternatywa do uzyskania materiałów promocyjnych do druku.

Jeśli zrozumiesz, że po zakupie kupiłeś niewłaściwy szablon i ten szablon nie może spełnić twoich potrzeb, skontaktuj się z nami na naszej stronie wsparcia lub na nasz adres e-mail support@elegantflyer.com , aby zmienić produkt lub zwrócić go. Zobowiązujemy się do zwrotu pieniędzy w ciągu 2 dni roboczych od zakupu naszego szablonu, ale czasami może to zająć dłuższy czas.

Jeśli zakupiłeś naszą subskrypcję i teraz zrozumiesz, że nie jest ona odpowiednia dla ciebie, masz 3 dni na jej anulowanie i poproszenie o zwrot pieniędzy.

 

Własność intelektualna

Posiadamy wszystkie treści Elegantflyer oraz elementy, które umieściliśmy na Elegantflyer (chyba że jest inaczej określone i wyłączono treści własne innych osób). Obejmuje to projekt, kompilację, wygląd i odczucie strony Elegantflyer, a także prawa autorskie, znaki towarowe, wzornictwo i inne własności intelektualne na Elegantflyer. Posiadamy wszystkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe i nazwy handlowe na Elegantflyer (chyba że jest inaczej określone i wyłączono te rzeczy należące do innych). Nie będziesz kopiować, rozpowszechniać, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych z naszych treści Elegantflyer ani używać naszej własności intelektualnej w sposób nie wyraźnie określony w tych warunkach.

Niektóre z elementów nie są własnością naszych licencjodawców lub autorów. Jednakże mamy prawo sublicencjonować te elementy na podstawie warunków licencji plików tobie.

Szanujemy twoją prywatność i przetwarzamy twoje informacje zgodnie z naszą Polityką Prywatności (LINK).

Bycie subskrybentem nie jest automatycznym prawem, jest to korzyść dla tych, którzy przestrzegają naszych rozsądnych zasad. Mamy nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. Jednakże możemy, korzystając z rozsądnego uznania, zdecydować, czy korzystanie z Elegantflyer jest zgodne z tym regulaminem. Możemy zawiesić lub zakończyć twoje konto subskrypcyjne w każdym czasie z jakiejkolwiek przyczyny (działając oczywiście rozsądnie), w tym: jeśli naruszysz te warunki lub jeśli zachowujesz się w sposób, który mógłby nam lub innym szkodzić.

Możemy korzystać z usług innej firmy do zbierania płatności lub realizacji innych działań z tobą w celu świadczenia usług Elegantflyer.

 

Odpowiedzialność i odszkodowanie - między nami a subskrybentami

Zobowiązujesz nas do zwolnienia od wszelkich strat, kosztów (w tym kosztów prawnych na pełnej zasadzie zwolnienia), wydatków, żądań lub odpowiedzialności, które ponosimy w związku z roszczeniem stron trzecich przeciwko nam w związku z korzystaniem z Elegantflyer, dowolnym elementem lub produktami lub usługami stanowiącymi część oferty stron trzecich.

Elegantflyer, elementy i wszystkie potencjalne oferty stron trzecich udostępniane są tobie „TAK JAK SĄ”. Wykluczamy wszelkie gwarancje, wyraźne lub domniemane, w tym wszelkie domniemane gwarancje niezawierania naruszeń praw autorskich, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Nasza odpowiedzialność wobec ciebie w związku z Elegantflyer lub tymi warunkami, w kontrakcie, delikcie (włącznie z zaniedbaniem) lub w inny sposób, jest ograniczona następująco:

  • Wyłączamy odpowiedzialność za wszelkie z tych rzeczy poniesione przez ciebie: utratę przychodów, utratę zysków, utratę dobrej woli, utratę klientów, utratę kapitału, szkodę wizerunkową, straty w związku z inną umową, utratę danych lub pośrednią, pochodną lub szczególną stratę, uszkodzenie lub wydatek;
  • nasza całkowita łączna odpowiedzialność wobec ciebie jest inaczej ograniczona do łącznej kwoty, którą zapłaciłeś nam za swoją subskrypcję Elegantflyer w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę, w której powstał roszczenie, które dało podstawę do odpowiedzialności.

 

Inne postanowienia

Możemy zablokować cię, zakończyć twoją subskrypcję lub odmówić przetwarzania płatności, jeśli uzasadnione jest ryzyko związane z tobą, twoją subskrypcją lub tą płatnością, w tym jeśli narusza ona prawo lub przepis.

Nic w tych warunkach nie ma być interpretowane jako ustanawianie partnerstwa, wspólnej działalności, stosunku pracy lub agencji między tobą a nami lub między tobą a jakimkolwiek innym członkiem. Ani ty, ani my nie możemy w żaden sposób zobowiązać siebie nawzajem.

Jakiekolwiek zgłoszenia, które do nas przesyłasz, muszą być przekazywane na nasz adres e-mail wsparcia. Jakiekolwiek zgłoszenia, które do ciebie wysyłamy, zostaną przesłane na adres e-mail, który nam podałeś.

Możemy zmieniać te warunki w każdym czasie. Jeśli nadal korzystasz z Elegantflyer po dokonaniu zmian, akceptujesz zmiany, niezależnie od upływu czasu.

Elegantflyer jest kontrolowane i prowadzone z naszego biura na Ukrainie. Prawo Ukrainy reguluje te warunki, a ty poddajesz się jurysdykcji sądów Ukrainy w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów między nami.